40.00

‘The Peony Goddess’ / ”Богинята на Божурите”

Limited edition of 100 signed high quality prints on 200 mg. card, 50 x 70 cm / Лимитирана серия от 100 подписани висококачествени дигитални принта върху 200 мг. картон. 50 x 70 cm

Original/Оригинал: a murаl in Bozhurishte, Bulgaria / Стенопис в Божурище, България

*All prints are shipped in cardtubes / Всички принтове се изпращат в тубуси.

Category: