20.00

Description

 

 

’25 Years of Nasimo: Sketchbook’  retrospectively follows Nasimo’s professional development – from sketches and studies to finished paintings and monumental murals, while the autobiographical texts highlight important aspects of his life path.
Technical specifications:  128 pages, 6 spreads, hardcover 21.5х21.5 cm,  0,7 kg, English and Bulgarian texts

WORDLWIDE SHIPPING AVAILABLE!

Книгата “25 години Насимо” или “Скицникът на Насимо” проследява професионално развитие на Насимо – от скици и учебни етюди до разработени картини и монументални стенописи, докато  автобиографичните текстове подчертават ключови аспекти от неговия житейски път.
Технически спецификации: 128 страници, 6 разгъвки, твърда корица 21.5х21.5 см. 0.7 кг., Английски и български текстове.

Поръчките към България се изпращат чрез курирските услуги на Спиди и Рапидо.